Snel medicatie inzien en aftekenen dankzij integratie van Medimo in Puur

 

Verkeerde medicatie, een te hoge dosis of juist een te lage hoeveelheid: het toedienen van medicatie is altijd risicovol. We hebben nu een oplossing om deze risico’s te beperken en zo de zorg te verbeteren én tegelijkertijd het werk van zorgverleners te vergemakkelijken. Die oplossing is een integratie van de medicatieoplossing Medimo in Puur.

“Vanuit het systeem van de apotheker komt informatie over toe te dienen medicatie direct in Medimo. Zorgteams werken in Medimo en zien daar van al hun cliënten de actuele medicatiegegevens. Ze registreren vervolgens welke medicatie ze aan welke cliënt hebben toegediend. Door de integratie van Medimo in Puur kunnen zorgverleners vanuit Puur nu snel medicatie inzien en aftekenen”, vertelt product owner Dennis Snippert.

Snel én efficiënt

Het voordeel voor zorgverleners is dan ook groot. Dennis: “Puur biedt een cliëntregistratiesysteem. Bestaat een cliënt nog niet in Medimo, dan wordt hij of zij automatisch aangemaakt vanuit de basisadministratie in Puur. Deze dataoverdracht gebeurt op basis van de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Zo hoeven zorgverleners nooit meer cliëntdata dubbel aan te maken en worden fouten door handmatige handelingen voorkomen. Voorheen was er vaak discussie over wie de cliënt moet aanmaken in het toedienregistratiesysteem (bijv. Medimo). De apotheker werkt immers in een AIS en de wijkteams in Puur. En niemand wil een extra applicatie bijhouden. Die discussie is nu verleden tijd. Want vanuit Puur worden alle cliënten aangemaakt en up to date gehouden. Dit scheelt tijd en frustratie, en maakt de informatie dus ook betrouwbaarder.”

Ook wordt in Puur per cliënt geclassificeerd welke zorg er nodig is en welke aandachtsgebieden er zijn. Eén van de aandachtsgebieden kan zijn dat een cliënt moeite heeft met het innemen van medicatie, met als bijbehorende actie dat daar toezicht op nodig is. Door een directe koppeling kan de zorgverlener vanuit Puur meteen in Medimo de toegediende medicatie registreren – zónder opnieuw in te loggen. Dat werkt snel én efficiënt.

Hoe de integratie tot stand kwam

Els de Boer, werkzaam bij Thebe en nauw betrokken bij projecten en implementaties van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en ICT, vertelt: “We zijn momenteel bezig met de implementatie van elektronische toedienregistratie (ETDR) van medicatie. Dat is in verpleeghuizen al behoorlijk ingeburgerd en binnen de wijkverpleging/thuiszorg begint dat nu ook. Meestal wordt het als aparte applicatie ingezet, maar wij zijn 2 jaar geleden een bijzonder ontwikkeltraject in gegaan. Samen met 3 buurtteams, een apotheker, de leverancier van ETDR (Medimo) en Ecare, onze leverancier van ons Zorgregistratiesysteem / ECD zijn we gaan kijken hoe we de ETDR applicatie konden integreren in ons ECD, Puur.”

“Inmiddels is de integratie van de ETDR applicatie in Puur gerealiseerd en ronden we de ontwikkelperiode deze maand af. Deze koppeling maakt het heel bijzonder! De koppeling tussen Puur en Medimo betekent dat onze medewerkers vanuit het ECD van de cliënt meteen kunnen doorklikken naar het medicatiedossier in Medimo. Ze hoeven dus niet in 2 applicaties te werken en dat is voor hen heel prettig.”

“Zowel de apotheker als de buurtteams zijn heel blij met deze ontwikkeling”, vertelt Els verder. De grote meerwaarde zit met name in:

  • Accurate vastlegging van medicatietoediening, actuele toedienlijsten;
  • Integratie in de dagelijkse digitale praktijk;
  • Kwaliteit van zorg: minder vergeten toediening, signaal bij vergeten toediening;
  • Mogelijkheid tot dubbele controle bij risicovolle medicatie die niet gebaxterd is;
  • Tijdsbesparing;
  • Geen papieren toedienlijsten die 2 jaar bewaard moeten worden;
  • Tevredenheid onder medewerkers;
  • Efficiency voor de apotheker (niet meer printen en verspreiden van papieren lijsten).
  • Rollen en rechten goed geregeld

Dennis vult aan: “Er worden nu inderdaad minder fouten gemaakt in het toedienen van medicatie. Door de koppeling wordt het risico op het kiezen van een verkeerde cliënt beperkt. Bijvoorbeeld wanneer er twee Jansens in dezelfde wijk wonen. In Puur kiezen zorgverleners de juist cliënt Jansen, waarna in Medimo ook automatisch de juiste Jansen (inclusief medicatie) naar voren komt.” Natuurlijk zijn daarbij de rollen en rechten goed geregeld. Zo kunnen zorgverleners uitsluitend hun eigen cliënten inzien. “Bovendien is de integratie zo opgezet dat alleen cliënten die in Puur geclassificeerd zijn om medicatie toe te dienen, ook in Medimo vindbaar zijn. Dat geeft cliënten de zekerheid dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan.”

“De integratie van Medimo in Puur maakt het primaire proces voor zorgverleners efficiënter én sneller. Eén gebruikersaccount, één wachtwoord, twee applicaties”, aldus Dennis.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Nieuwe versie Medimo
De nieuwe versie van Medimo (2023-5) zal in de avond...
Ervaringen uit de praktijk delen: het kan in de Medimo Community
Bij Medimo Enovation hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt...
Vraag en antwoord Medimo gaat verder onder Enovation
Nu Medimo onderdeel is geworden van Enovation ontstaat er natuurlijk...
Medimo gaat verder onder de Enovation vlag
Medimo gaat verder onder Enovation Medimo is overgenomen door Enovation....

Waar ben je naar op zoek?

Search

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.