Loading…

Organisatie

De medicatiestatus van patiënten is in Medimo steeds actueel en online beschikbaar voor de zorgverleners. Bij elke wijziging ontvangen betrokken zorgverleners een e-mail bericht met daarbij de actuele medicatiestatus. Zo bent u klaar voor de toekomst. Vanaf 1 januari 2015 geldt de verplichting dat zorgprofessionals bij elk voorschrijfmoment kunnen beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Doel is de patiëntveiligheid te vergroten door met tijdige en goede informatievoorziening bij de overdracht van medicatiegegevens fouten te voorkomen.

Kostenbesparing
De elektronische berichtgeving via Medimo is digitaal, duidelijk, steeds actueel en snel. Een besparing in administratieve handelingen en tijd.

Medimo op maat
De heren R.R.H. Lendfers en B.C. Drost, beide apothekers, zijn de grondleggers van Medimo. Vanuit eigen praktijkervaring met het verstrekken van medicatie aan verpleeg- en verzorgingshuizen is het Medimo elektronisch voorschrijfsysteem op maat geprogrammeerd.

Om kostenreductie te kunnen realiseren voorziet Medimo in de mogelijkheid om managementinformatie te genereren. Op basis van ervaringen in de praktijk groeit Medimo steeds een stap verder. Input van gebruikers over functionaliteiten wordt zoveel mogelijk meegenomen in de verdere ontwikkeling van de applicatie.”

Steeds actueel en klaar voor de toekomst
De medicatiestatus van patiënten is in Medimo steeds actueel en online beschikbaar voor de zorgverleners. Bij elke wijziging ontvangen betrokken zorgverleners een e-mail bericht met daarbij de actuele medicatiestatus. Zo bent u klaar voor de toekomst. Vanaf 1 januari 2015 geldt de verplichting dat zorgprofessionals bij elk voorschrijfmoment kunnen beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Doel is de patiëntveiligheid te vergroten door met tijdige en goede informatievoorziening bij de overdracht van medicatiegegevens fouten te voorkomen.

 

Neem alstublieft contact op voor nadere informatie.

Meer weten over onze
produkten en diensten?