Privacystatement van Medimo

 

De website www.medimo.nl en diensten worden u ter beschikking gesteld door Medimo B.V. (hierna: Medimo) statutair gevestigd te De Bilt en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63056585. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Medimo garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Medimo gegevens vast van klanten, medewerkers, stagiaires, sollicitanten, leveranciers, websitebezoekers, vrijwilligers en derden (in het vervolg betrokkenen). De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd: naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers en uw e-mailadres. Medimo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (wettelijke termijn).

Doeleinden

Medimo gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Medimo van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken

 • De persoonsgegevens verwerken wij omdat:
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene;
 • De verwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting;
 • De betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking. Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken.

Delen met anderen

Medimo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gegevens worden bij voorkeur altijd opgeslagen binnen de EU.

Privacybeleid andere websites

Op www.medimo.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Lees hier onze cookieverklaring.

Uw privacyrechten

Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, wissing, vergeten worden, beperking, toestemming intrekken, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via privacy@medimo.nl. Ook kunt u dit schriftelijk melden bij Medimo B.V. t.a.v. Soestdijkseweg Zuid 13, 3732 HC te De Bilt. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen binnen zeven werkdagen aan uw verzoek voldoen.

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de betrokkene van mening is dat Medimo de Algemene Verordening Persoonsgegevens niet naleeft. Wij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen.

Verwerkingsregister

U heeft het recht op inzage in ons verwerkingsregister. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Als onderdeel van onze ISO 27001- en NEN7 510-werkwijze en het compliant zijn met de AVG/GDPR houden wij een overzicht bij van onze informatieverwerkende middelen en de daarbij behorende organisaties. Bij de selectie van leveranciers van deze middelen houden wij rekening met ons eigen beleid en de voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jaarlijks worden deze leveranciers volgens onze eigen criteria getoetst en daaronder valt ook de borging van de AVG/GDPR. Op de betreffende softwareproducten voeren wij jaarlijks een privacy assessment (DPIA) uit.

Privacy by design

Bij het ontwikkelen van onze dienstverlening en producten gebruiken wij het principe ‘privacy-by-design’. Informatieveiligheid proberen van te maximaliseren door:

 • Anonimisering
 • Dataminimalisatie
 • Pseudonimisering
 • Encryptie
 • Toegangsbeheersing
 • Bewaartermijnen
 • Faciliteren van rechten van betrokkenen

Datalekken

Als onderdeel van onze ISO 27001- en NEN 7510-werkwijze en het compliant zijn met de AVG/GDPR hebben wij een datalekprocedure ingericht. Een (potentieel) datalek kunt u melden bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG): dhr. M. Smit via privacy@medimo.nl. In het geval van een (potentieel) datalek zal onze FG contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar privacy@medimo.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres
gebruiken.

14 december 2020

Waar ben je naar op zoek?

Search

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.