Informatiebericht

Zorgbalans heeft volgens voorschrift aangifte gedaan bij de politie en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Inmiddels is er de verdachte aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen. Voor nu zijn er geen directe aanwijzingen dat de (oud-)medewerker de gestolen cliëntgegevens heeft verspreid of verkocht. Om die reden is de kans dat er misbruik gemaakt […]

ARQ Centrum’45 bijt spits af: alle patiënten krijgen inzicht in eigen zorginformatie

ARQ Centrum’45 bijt spits af: alle patiënten krijgen inzicht in eigen zorginformatie Sinds 28 april jl. hebben patiënten van ARQ Centrum’45, als een van de eerste binnen de ggz-sector, toegang tot hun zorginformatie. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of het patiëntportaal Quli. Patiënten kunnen de eigen informatie inzien, beheren, opvragen en delen […]

Wettelijke verplichting elektronische gegevensuitwisseling medicatiegegevens

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht stelt dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch medicatiegegevens met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Zij hoeven dit dan niet […]

Primeur in Nederland! Vereenvoudigd gebruik UZI-pas met Medimo EVS

Primeur in Nederland! Vereenvoudigd gebruik UZI-pas met Medimo EVS In samenwerking met VZVZ en Medimo is de eerste implementatie tot stand gekomen. Binnen deze implementatie wordt beproefd of alle wijzigingen op een correcte wijze worden gerealiseerd. Dit betreft niet alleen technische zaken maar ook organisatorische procedures. Vandaag – maandag 29 maart 2021 – is Medimo […]

Nieuwe versie Medimo

De komende versie van Medimo (2021-1) zal in de avond van 16 maart om 23.00u geïnstalleerd worden. Naar verwachting kunt u door de update mogelijk enkele minuten tot een half uur geen gebruik maken van het systeem. De versiedocumentatie treft u in de acceptatieomgeving, onder Help > Versiedocumentatie.

Gebruikersbijeenkomst Functioneel applicatiebeheer Medimo

Heden heeft de eerste landelijke gebruikersbijeenkomst 2021 plaatsgevonden voor functioneel applicatiebeheerders van Medimo. Dit was een groot succes. De bijeenkomst met 35 mensen bleek heel nuttig, de deelnemers waren zeer enthousiast. Op naar de volgende! Het was erg leuk en fijn om dit te organiseren voor onze klanten! Wil je je aanmelden voor de volgende […]

Vastleggen van de COVID-19-vaccinaties binnen Medimo

In Medimo is nu ook een voorziening gemaakt voor het eenvoudig vastleggen van de COVID-19-vaccinaties. Vastgelegd worden de toestemmingen, het middel en het batchnummer. Met één enkelvoudig formulier wordt alles geregeld – van voorschrift, digitale toedienregistratie, opt-in, vastlegging en rapportage naar RIVM. Tevens is er een borging van de hervaccinatie per verschillende vaccins. 

Medimo is gekwalificeerd voor de gegevensdienst Medicatiegegevens Beschikbaarstellen

Medimo is samen met Enovation door MedMij gekwalificeerd voor de gegevensdienst ‘Medicatiegegevens Beschikbaarstellen’. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten […]

Medimo genomineerd voor Computable Award!

Wauw! Wijkverpleging Zwolle is met het project “Digitale Medicijnregistratie voor de thuiszorg in Zwolle” genomineerd voor de #ComputableAwards2020 in de categorie Zorgproject. De jury is onder de indruk van onze #medicatie-app Medimo die ervoor zorgt dat huisartsen, apothekers en onze thuiszorgmedewerkers altijd over een actuele digitale medicatielijst beschikken. Hierdoor kan effectiever worden gewerkt en wordt de kans […]

Impact Corona virus op dienstverlening Medimo

Omdat COVID-19 (het coronavirus) inmiddels een flinke grip heeft op onze maatschappij, wil Medimo u informeren over maatregelen die we hebben genomen om de bedrijfscontinuïteit voor al onze klanten te waarborgen. Tijdens de persconferentie van premier Rutte zijn er nieuwe maatregelen bekend geworden met betrekking tot het Coronavirus. Medimo wil meegaan in deze nieuwe maatregelen […]