Ook BuurtzorgT heeft nu het Medimo Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) in gebruik genomen. BuurtzorgT kan met Medimo het medicatieproces verbeteren. Met de ingebruikname van Medimo, is er ook voor gekozen om direct aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt (LSP). Door het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens met andere zorgverleners krijgt een behandelaar een vollediger en actueler beeld van de voorgeschreven en verstrekte medicatie aan cliënten. En dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

BuurtzorgT maakt met de ingebruikname direct een grote stap. Jasmijn Huussen, projectcoördinator binnen BuurtzorgT zegt daarover: “Door aan te sluiten met het elektronisch voorschrijfsysteem Medimo op het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan BuurtzorgT op een efficiënte, beveiligde manier medische  gegevens inzien.” Ook Medimo is enthousiast over de samenwerking: “BuurtzorgT is de eerste organisatie die na de pilot bij GGNet deze innovatieve ontwikkeling in gebruik neemt. Niet alle details voor de inrichting waren in het begin bekend. BuurtzorgT heeft zich daar heel flexibel in opgesteld en wil – nu de implementatie met succes is afgerond – ook als vraagbaak dienen voor zorgorganisaties bij volgende implementaties. Deze wederkerigheid stellen we enorm op prijs en willen wij graag met iedereen delen.”

BuurtzorgT gaat Medimo op twee manieren gebruiken. Enerzijds worden de verstrekkingen in Medimo digitaal gedeeld met de samenwerkende apotheken en anderzijds wordt verstrekkingsinformatie opgehaald bij de apotheken. Medimo maakt daarvoor gebruik van het LSP. De afgelopen periode heeft Jasmijn met belangstelling gekeken naar een pilot bij GGNet waar een sterk vereenvoudigde bevraging van het LSP werd beproefd. Jasmijn: “De resultaten van de pilot zijn zo goed dat we de nieuwe functionaliteit direct bij ons zijn gaan invoeren. Daar werken zowel Medimo als VZVZ (beheerder van het LSP) aan mee.”

Zweder Bergman, sector lead GGZ bij VZVZ: “We zijn heel blij dat BuurtzorgT in een kopgroep van GGZ-instellingen zit om deze nieuwe functionaliteit toe te passen. Vanuit VZVZ begeleiden we deze kopgroep. We zijn ervan overtuigd dat door de laagdrempelige benadering van het LSP het opvragen van actuele verstrekkingsinformatie door steeds meer artsen in de GGZ wordt toegepast. En daar heeft de cliënt uiteindelijk baat bij.”

Jasmijn Huussen: “De behandelaren zijn zeer tevreden over de implementatie Medimo en de verschillende mogelijkheden van het elektronisch voorschrijfsysteem. De aansluiting op het LSP is een toegevoegde waarde voor de behandelaren van BuurtzorgT! Ze hebben veilig, snel de medicatiegegevens in beeld.”

 

 

 

Waar ben je naar op zoek?

Search

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.