Loading…

Revalidatie klinieken

Goede informatievoorziening tussen zorgverleners en patiënt is van levensbelang.

Kernwoorden zijn: elektronisch medicatie voorschrijven, closed loop werken, elektronische toedienregistratie, betrouwbaarheid, ISO 27001, NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid en snelheid.

Wilt u werken volgens de veilige principes in de medicatieketen? Het is belangrijk dat de zorgverlener altijd beschikt over een actueel en historisch medicatiedossier. Gebruikmakend van o.a. medicatiebewaking, formularia en klinische regels wordt de zorgverlener vergaand ondersteund. Met Medimo maakt u dit mogelijk. Medimo helpt u de informatievoorziening tussen u en uw collega’s te verbeteren en het proces van voorschrijven te stroomlijnen.

Maak kennis met Medimo

Medimo is een elektronisch voorschrijfsysteem dat overal via internet toegankelijk is. Medimo wordt op meer dan 2500 locaties in Nederland gebruikt en is daarmee marktleider in de verzorgings- en verpleeghuizen. Met het gebruik van het Medimo EVS werkt uw organisatie volgens de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Deze principes beschreven door Actiz voor de VVT-sector. Het werken in een ‘closed loop’ is ons inziens daarbij een voorwaarde.

Speerpunt van Medimo is een elektronisch voorschrijfsysteem te bieden welke zeer gebruiksvriendelijk is en een sterke bijdrage levert aan een efficiënt medicijndistributieproces. Medimo laat overal zien dat het een krachtige ondersteuning biedt waarmee het gehele proces van medicatieopdrachten digitaal kan worden afgehandeld.

Medimo is onderscheidend. Dit wordt in het onderstaande toegelicht.

  • Medimo biedt integratie met verschillende ECD's / EPD's.
  • Medimo heeft een elektronische toedienregistratiemodule voor zowel tablets als smartphones ter beschikking
  • Medimo biedt de mogelijkheid om de dubbele controle paraaf digitaal met een foto vast te leggen. Deze foto kan dan op afstand worden geaccordeerd. Zodoende kan Noorderbreedte aantoonbaar voldoen aan het 4 ogen principe.
  • Medimo biedt een closed loop oplossing.
  • Medimo kan automatisch labwaarden inlezen via Zorgmail en deze tonen bij het medicatieprofiel.
  • Binnen Medimo bestaan diverse klinische regels en statistiek rapporten waardoor de zorgorganisatie kosten kan besparen en farmacotherapeutische kwaliteit kan verhogen.
  • Met Medimo kan het gehele voorschrijfproces digitaal afgehandeld worden, 100% closed loop werken.
  • Medimo is zeer gebruiksvriendelijk

Zo biedt Medimo zorginstellingen uitgebreide oplossingen. Voorschrijvers werken in het EPD en Medimo, terwijl de zorgmedewerkers in het ECD / Medimo werken. De apotheek heeft de overstijgende functie om de medicatieopdrachten digitaal te verwerken met terugkoppeling naar voorschrijver en zorgmedewerker. Tevens kan het management van de zorginstelling de kosten monitoren binnen Medimo.

Gebruiksvriendelijk

Met Medimo kunt u online medicatie voorschrijven, wijzigen en beëindigen. Wijzigingen worden met alle betrokken zorgverleners pro actief gecommuniceerd. Alle voorschriften worden in een historie vastgelegd.

Kostenbewust en voorspelbaar medicatiebeleid

Medimo is formulariumgestuurd. Dat wil zeggen dat het systeem automatisch het goedkopere en kwalitatief gelijke equivalent van het medicijn kan opzoeken en voorstellen. Om het formularium te gebruiken, stelt u een tabel samen met uw voorkeursproducten, het gebruik en de dosering ervan. Zo standaardiseert u de medicatieverstrekking binnen uw instelling en maakt u deze kostenbewust, eenvoudig en voorspelbaar. Het formularium in Medimo helpt de arts bij het beoordelen van de medicatie. Het systeem bewaakt bovendien dat de arts volledig is in zijn informatieverstrekking. Bij het voorschrijven moet de arts bijvoorbeeld aangeven of het gebruik van de medicatie tijdelijk, zonodig of chronisch is en wanneer het moet ingaan.

Steeds actueel en klaar voor de toekomst

De medicatiestatus van patiënten is in Medimo steeds actueel en online beschikbaar voor de zorgverleners. Bij elke wijziging ontvangen betrokken zorgverleners een e-mail bericht met daarbij de actuele medicatiestatus. Zo bent u klaar voor de toekomst. Doel is de patiëntveiligheid te vergroten door met tijdige en goede informatievoorziening bij de overdracht van medicatiegegevens fouten te voorkomen.

Waarneming goed geregeld

Vindt er in een dienst een medicatieverandering plaats door een waarnemer, kan ook de vaste arts hiervan automatisch per e-mail worden geïnformeerd. Doordat steeds een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is, kunt u uw zorg op een veilige manier door collega-artsen laten waarnemen. Medicatiebewaking Medimo beschikt over een medicatiebewakingsmodule. Tijdens het voorschrijven controleert het systeem op interacties, contra-indicaties, intoleranties etc. Intoleranties en contra-indicaties legt u op patientniveau vast in het systeem.

Management informatie

Medimo genereert veel managementinformatie. Deze rapportages geven inzicht in het voorschrijfgedrag binnen uw instelling, het medicatiegebruik per bewoner, polyfarmaciegebruik, substitutiebeleid enzovoorts. Op basis van diverse rapporten kunt u het medicatiebeleid van uw instelling verbeteren. Via Medimo kunt u onder andere de volgende overzichten genereren ten aanzien van:

• diverse overzichten clienten populatie
• diverse overzichten medicatie in de zorginstelling
• diverse overzichten farmacotherapeutische richtlijnen
• diverse overzichten managementinformatie
• diverse overzichten statistische informatie

Meer weten over onze
produkten en diensten?