Pilot ‘Vereenvoudigd gebruik UZI-pas’ succesvol: groen licht voor verdere uitrol bij alle klanten van Medimo.

Op 29 maart jl. is er een pilot gestart voor ‘Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas’. Een primeur in Nederland. De pilot was gestart in samenwerking met GGZ organisatie GGNet, VZVZ en Medimo. Deze pilot is nu functioneel afgerond en succesvol gebleken. Doordat voorschrijvers in de praktijk zonder UZI-pas het LSP kunnen bevragen, wordt een drempel weggenomen waardoor het aantal LSP bevragingen enorm toeneemt. En dit komt natuurlijk de medicatie veiligheid ten goede.

Zonder UZI pas wil overigens niet zeggen dat de zorgorganisatie geen UZI middelen meer nodig heeft. Bij deze nieuwe techniek – het gebruik van tokens – gelden dezelfde strikte voorwaarden om het LSP te bevragen als met het gebruik van een UZI-pas. Het LSP kan pas bevraagd worden als er een mandaattoken is vastgelegd voor de voorschrijver en een inschrijftoken voor de cliënt waarvoor de opvraag wordt gedaan. Voor het aanmaken van de inschrijf- en mandaattoken zijn de juiste UZI middelen noodzakelijk. Deze tokens blijven anderhalf jaar geldig en in die tijd kan de voorschrijver zonder UZI-pas het LSP bevragen. Zodra de voorschrijver het medicatiedossier in Medimo oproept, zal op de achtergrond het LSP automatisch bevraagd worden.

Vanaf de huidige versie van Medimo (2021-2) is deze nieuwe techniek beschikbaar gekomen voor alle zorginstellingen die het elektronisch voorschrijfsysteem van Medimo gebruiken.

Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden of stuur uw verzoek/vraag naar lsp@medimo.nl.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Medimo & VZVZ geven online workshop over het eenvoudig ophalen van medicatieverstrekkingen
Gebruikt jouw zorginstelling het EVS van Medimo en wil je...
Helpdesk sluit op 15 december om 16.00 uur
In verband met onze kerstborrel voor alle Medimo medewerkers zijn...
Nieuwe versie Medimo
De nieuwe versie van Medimo (2022-3) zal in de avond...
Medimo onderdeel van 2-jarig programma Medicatieoverdracht
Medimo maakt het voorschrijven en toedienen van medicijnen veiliger, sneller...

Waar ben je naar op zoek?

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.