13 oktober 2021

Op 12 oktober jl. heeft er een online gebruikersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen behandeld.

Onderhoud lijsten in Medimo

 


De bijeenkomst is opgenomen zoals vooraf is aangekondigd. Heeft u nog vragen voor ons, dan kunt u deze stellen aan onze helpdesk. Klik dan hier.