8 oktober 2021

Op 30 september jl. heeft er een online gebruikersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen behandeld.

De bijeenkomst is opgenomen zoals vooraf is aangekondigd.  Wilt u deze terugkijken, neem dan contact op met uw accountmanager.

Heeft u nog andere vragen voor ons, dan kunt u deze stellen aan onze helpdesk. Klik dan hier.