Conform de verwachtingen heeft de minister besloten om het eerstelijnsverblijf per 2017 naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) over te hevelen. In haar brief aan de Kamer licht ze toe op welke wijze ze dat wil doen. Om aanbieders en verzekeraars tegemoet te komen in de uitvoerbaarheid van deze overgang vraagt ze de NZa om de huidige prestaties (eerstelijnsverblijf laag complex – VV3 met behandeling, eerstelijnsverblijf hoog complex – VV6 met behandeling, en eerstelijnsverblijf palliatief – VV10 met behandeling) over te nemen in de Zorgverzekeringswet.

Dit zijn integrale prestaties waar de inzet van de specialist ouderengeneeskunde onderdeel uitmaakt van het tarief. Voor de toekomst ligt een modulaire bekostiging voor de hand waarbij de inzet van de specialist ouderengeneeskunde apart kan worden afgesproken met verzekeraars. Verenso is bij het doorontwikkelproces betrokken.

bron: Verenso

Wellicht vindt u dit ook interessant

Medimo & VZVZ geven online workshop over het eenvoudig ophalen van medicatieverstrekkingen
Gebruikt jouw zorginstelling het EVS van Medimo en wil je...
Helpdesk sluit op 15 december om 16.00 uur
In verband met onze kerstborrel voor alle Medimo medewerkers zijn...
Nieuwe versie Medimo
De nieuwe versie van Medimo (2022-3) zal in de avond...
Medimo onderdeel van 2-jarig programma Medicatieoverdracht
Medimo maakt het voorschrijven en toedienen van medicijnen veiliger, sneller...

Waar ben je naar op zoek?

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.