Loading…

Missie en visie

Voorschrijven van medicatie dient zo eenvoudig, veilig en efficient mogelijk te zijn. Tegelijkertijd moeten er zo min mogelijk handelingen nodig zijn bij het aanmaken van een medicatieopdracht. Daarmee worden de minste fouten gemaakt in het geneesmiddeldistributieproces. De ingegeven digitale data moet ook meer informatie opleveren dan alleen het receptbericht. 

Door gebruik te maken van clinical rules kan de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg worden verbeterd. Medimo ondersteunt dit proces zo veel mogelijk.

Neem alstublieft contact op voor nadere informatie.

Meer weten over onze
produkten en diensten?