Loading…

koppelingen
ECD / EPD's

Bespaar tijd met een koppeling tussen Medimo en uw ECD of EPD. Clientgegevens hoeven niet dubbel worden ingevoerd en dat werkt wel zo prettig!

NAW OF SSO KOPPELINGEN

Medimo koppelt met elk elektronisch clientendossier (ECD) of basisadministratiesysteem. Zowel een NAW koppeling als een Single Sign On koppeling is mogelijk. Dit vindt plaats op basis van HL7 ADT of een XML webservice. Enkele voorbeelden zijn koppelingen met Mijn Caress en Quarant van Pink Roccade, Ysis van Gerimedica, QIC van Cormel IT, ONS van Nedap, Pluriform van Adapcare, Cura van Unit4 of Residentweb van TTS, Plancare 2.0 van de Heer Software, Vir, Medicore, eCare PUUR, Lable Care etc.

VANUIT DE BASISADMINISTRATIE CLIENTGEGEVENS UITWISSELEN MET MEDIMO

Er wordt een koppeling gebouwd om patiëntgegevens te synchroniseren tussen de basisadministratie van de instelling en het Medimo EVS. Door deze koppeling komen alle cliënten automatisch in Medimo en kan de apotheek hierdoor op haar beurt automatisch geïnformeerd worden over wijzigingen. De basisadministratie is het bronsysteem en Medimo volgt daarin. Het blijft mogelijk om in Medimo clienten toe te voegen. Deze worden dan handmatig ontdubbeld wanneer de patientgegevens in de basisadministratie worden opgenomen.

VANUIT HET ECD / EPD DIRECT HET MEDICATIEDOSSIER OPROEPEN

Er wordt een single sign-on applicatie gebouwd om gebruikers vanuit het ECD direct in te loggen in Medimo. De gebruiker komt direct bij de juiste client in Medimo en kan direct gaan voorschrijven. Door de single sign-on kan autorisatie centraal in ECD geschieden en is er een groot gebruiksgemak voor de eindgebruiker. Ook logging op individueel niveau (NEN7513) wordt hiermee geborgd.

MEDIMO KOPPELT MET TROMBOSEDIENST

Met de nieuwe release van juni 2017 kan Medimo koppelen met de trombosediensten. Tromboseschema’s kunnen daarmee automatisch digitaal worden ingelezen in Medimo. Trombosedienst medicatie kan dan verpakt worden in de baxterrol. De controle paraaf is dan niet noodzakelijk meer nodig en scheelt de zorgmedewerker veel tijd. De veiligheid van het gebruik van deze risicovolle medicatie wordt dan sterk verbeterd. Ook wordt de INR waarde in Medimo vastgelegd welke een verplichte parameter is op het Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

DIGITAAL EN AUTOMATISCH MEETWAARDEN INLEZEN

Medimo kan aansluiten op Zorgmail. De meetwaarden kunnen digitaal worden ingelezen in Medimo. Dit verhoogt de kwaliteit aanzienlijk. Indien medicatie aangepast moet worden door de nieuwe meetwaarde wordt de voorschrijver automatisch bericht. Het dossier is zo helemaal compleet!

Neem alstublieft contact op voor nadere informatie.

Meer weten over
onze produkten en diensten?