Klachtenformulier Medimo

Wij doen ons uiterste best om een optimale dienstverlening te bieden. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent, kunt u d.m.v. dit formulier formeel een klacht indienen. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door het hoofd van de betreffende afdeling. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie over de afhandeling/oplossing van de klacht.