Loading…

Medimo voor
thuiszorg

Medimo koppelt met Apotheek Informatiesystemen (AIS). Door het AIS te koppelen aan Medimo wordt het medicatieprofiel uit het AIS gesynchroniseerd met Medimo.

DE IMPORT MODULE VAN MEDIMO

U kunt het gebruik van Medimo binnen uw zorgorganisatie uitbreiden voor verzorgingshuis- en thuiszorgclienten. Deze cliënten ontvangen zorg van huisarts en of specialisten. In deze situatie beschikt alleen de apotheek over het complete medicatiedossier.

Het medicatiedossier kan in Medimo uit het AIS geïmporteerd worden. Daarmee wordt het actuele medicatieprofiel en alle bijzondere functies in Medimo beschikbaar voor iedereen.

MEDIMO VOOR DE WIJKVERPLEGING OF VERZORGENDEN

Met de Import Module van Medimo hebben wijkverpleegkundigen en de verzorgenden in verzorgingshuizen nu ook toegang tot de functionaliteiten in Medimo. Beschikking over actuele toedienlijsten of elektronische toedienregistratie met de geïntegreerde bestelmodule, het is allemaal mogelijk. De elektronische toedienregistratie geeft informatie over de geneesmiddelen, toedienprotocollen etc. Indien gewenst kan zelfs de digitale controle paraaf op afstand worden vastgelegd.

MEDIMO VOOR HUISARTSEN EN SPECIALISTEN

Huisartsen en specialisten kunnen tevens voorschrijven met Medimo waarbij iedere betrokken zorgverlener actief wordt geïnformeerd. Zo wordt bijvoorbeeld het huisartsinformatie systeem (HIS) automatisch bijgewerkt als een arts een wijziging aanbrengt in Medimo.

MEDIMO BLIJFT ZEER VEILIG!

U bepaalt zelf wie er toegang krijgt in Medimo met welke rechten. Afhankelijk van de autorisatie en functie is een beveiligingsniveau van toepassing. Medimo kan elke zorgverlener toegang bieden tot alle medicatiedossiers binnen Medimo. Elk device met internet geeft de zorgverlener de mogelijkheid om veilig in te loggen. Er wordt gebruik gemaakt van een tweeweg identificatie systeem.

FORMULARIUM

De apotheek kan heel eenvoudig het formularium beheren in Medimo. De arts wordt zo ondersteund tijdens het voorschrijfproces waarbij recepten rechtstreeks in het Apotheek Informatie Systeem worden ingelezen.

MANAGEMENTINFORMATIE EN MEDISCH FARMACEUTISCHE BESLISREGELS (MFB’S)

Medimo biedt veel managementinformatie. Er zijn veel statistiek overzichten beschikbaar over voorschreven medicatie en populatie. De overzichten MFB’s ondersteunen de arts en apotheker in de naleving van de zorgstandaarden.

Neem alstublieft contact op voor nadere informatie. 

Download hier onze productfolder.

Meer weten
over onze produkten en diensten?