Certificering

Medimo is continu bezig om haar processen te verbeteren om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Medimo is gecertificeerd voor de ISO27001 en de NEN7510. Dat betekent concreet dat onze processen, documenten, registratie en werkwijzen alle elementen borgen die in deze beide normen worden beschreven.

Maar daarnaast worden ook alle leveranciers, eigen medewerkers en iedereen die toegang heeft tot gevoelige data gescreend en worden alle potentiële risico’s geanalyseerd en geregistreerd volgens de MAPGOOD-methode, en worden de werkwijze en het borgen van processen en wet- en regelgeving beoordeeld door externe consultancybureaus.

ISO27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Hiermee toont Medimo aan dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te werken met persoonsgegevens.

NEN7510 is een norm die specifiek voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Hiermee toont Medimo aan dat er de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te werken met medische gegevens.