Loading…

Medimo voor de thuiszorg

Medimo kunt u inzetten voor de thuiszorg De wijkverpleging kan met de elektronische toedienregistratie de giften registreren. De papieren toedienlijsten zijn verleden tijd en medicatiegiften worden niet meer vergeten. Door verschillende statistiek rapportages heeft u duidelijk inzicht in de wijze hoe en waneer de medicatiegiften zijn geregistreerd. Natuurlijk is ook de dubbele controle geregeld, ook wanneer […]

Informatiesessie Functioneel Beheer Medimo

Donderdag 16 maart jl. organiseerde Medimo een informatiesessie voor functioneer beheerders. De laatste ontwikkelingen bij Medimo kwamen aan bod. Er is toelichting gegeven op de NEN 7510 norm en hoe deze in de praktijk wordt ingezet. Tevens zijn de nieuwe releasenotes van versie 2017-2 besproken. Er was veel animo voor deze bijeenkomst en we hebben […]

Medimo biedt scholing Bewustwording Informatieveiligheid

De nieuwe wet Meldplicht Datalekken verplicht ons veilig om te gaan met privacy gevoelige informatie. Nog niet iedereen gaat hier bewust mee om. Veel privacy gevoelige informatie ligt wordt niet goed beschermd of ligt zelfs open voor anderen. Hoe moeten zorgorganisaties en hun medewerkers hier mee omgaan? Medimo biedt een training Bewustwording Informatieveiligheid. In samenwerking […]

De meest gemaakte fouten medicatieveiligheid

Zorg voor Beter (www.zorgvoorbeter.nl) heeft een onderzoek gedaan. Tussen 10 mei en 6 juli 2016 vulden 8.092 bezoekers van de website een test in. Er valt nog veel te verbeteren zo blijkt! Verbeterpunten medicatieveiligheid 1.De werkomgeving is vaak niet ingericht zodat medewerkers zonder gestoord te worden medicatie gereed kunnen maken (38% van de respondenten) 2.Medewerkers […]

4 juli 2017 IGZ rapport 150 verpleeghuizen

Wilt u voldoen aan alle richtlijnen van IGZ? Met Medimo is dat mogelijk! Er is altijd een actuele toedienlijst beschikbaar. Met de elektronische toedienregistratie kunt u dubbele controle d.m.v. een foto vastleggen. Met Medimo kunt u eenvoudig invulling geven aan de ‘Veilige principes in de medicatieketen‘. Neemt u alstublieft contact met ons op voor een […]