“We hebben allemaal een andere achtergrond, maar kijken door dezelfde bril”

Toen projectmanager Miriam Panis drie jaar geleden bij Medimo begon, nam ze behoorlijk wat bagage mee. Maar liefst 15 jaar ervaring in de apothekerswereld, waarbij ze ook al eens een implementatie leidde van Medimo. Die geschiedenis, kennis en kunde betaalt zich uit: “Je kan makkelijker meevoelen met de klant en snapt met welke uitdagingen je te maken krijgt.

Over wat en wie hebben we het dan? Miriam deelt haar ervaring aan de hand van een tweetal aansprekende voorbeelden uit haar Medimo-praktijk. Gedreven brengt ze deze projecten van formaat tot een goed einde. Van de intensieve periode richting de livegang van Medimo tot de ‘nazorg’, zoals bij zorgorganisatie Vanboeijen met 100 locaties in Drenthe: “Als ik tijdens de evaluatie blije gezichten zie, dan ben ik ook blij. Ik denk graag mee vanuit de klantvraag, maar ook de vervolgvraag die daaruit kan komen: hoe kunnen we Medimo optimaliseren, nog beter maken?”

De samenwerking met Vanboeijen heeft Miriam als heel prettig ervaren: “De introductie van Medimo verliep bij hen vloeiend. Ik zorgde bijvoorbeeld dat alles technisch op orde was, maar zij hebben zelf ook veel werk verzet. Wat ik daarin echt mooi vond, is dat ze veel aandacht hebben gegeven aan de zorgmedewerkers die met Medimo moesten gaan werken. Mensen meekrijgen. Ze kregen vooraf goede handvatten en voelden zich daardoor ook echt gesteund.”

Groot, groter… mega

Je hebt grote projecten, nog grotere projecten, en je hebt megaklussen. Voor Miriam was dat zonder twijfel de Parnassia Groep. Met een bestand van 13.500 professionals, waarvan ruim 1.000 voorschrijvers is dit de grootste klant van Medimo. Bij dit project ging ook een samenwerkende apotheek van Parnassia Groep over. En daar kwam Miriam’s apothekersachtergrond natuurlijk goed van pas: “Ze zijn gewend aan een bepaalde werkwijze en dan is een nieuw systeem echt wennen. Door ze laagdrempelig te begeleiden en alle mogelijke vragen te beantwoorden, probeer ik er een prettige ervaring van te maken. Ik weet uit de praktijk dat zo’n overgang van alle data spannend is. Wat dan helpt, is van tevoren alle verschillen van het oude systeem te vergelijken met Medimo. Dan kun je beter voorspellen tegen welke uitdagingen je aan gaat lopen en die alvast tackelen.”

Kijken door dezelfde bril

Gaan we van buiten naar binnen op de werkvloer van Medimo, dan vindt Miriam de ‘korte lijnen’ tussen collega’s typerend. Je hoort het intern vaker terugkomen. En dat directe, onderlinge contact draagt volgens haar wezenlijk bij aan het werkplezier: “Bij Medimo hangt een goede sfeer, iedereen is altijd bereid elkaar te helpen of je door te verwijzen naar de juiste persoon. Dat gaat in de regel ook heel snel.” Ze sluit af met wat voor haar misschien wel de kern is van dat werkgeluk: “Ik vind het leuk om met een groep diverse mensen problemen op te lossen. Functioneel beheerders, apothekers, zorgmedewerkers, allemaal hebben ze een andere achtergrond, maar we kijken door dezelfde bril.”

Lees ook het verhaal van Hélène

Haar collega-projectleider Hélène komt ook uit de apothekerswereld: “Interessant, want ik leer nu de andere kant kennen. De kant waar de zorg wordt verleend.” Wil je daar meer over weten? Lees haar verhaal

Abonneer op onze nieuwsbrief

Waar ben je naar op zoek?

Search

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.