Programma Medicatieoverdracht: “We bouwen mee aan een nieuwe standaard in Nederland”

Bij Medimo staat patiëntveiligheid voorop. En daarom doen wij mee aan het tweejarig programma Kickstart Medicatieoverdracht. In dit programma wordt een nieuwe landelijke standaard in medische informatievoorziening uitgerold. Medicatiegegevens worden eenduidig elektronisch uitgewisseld waardoor een actueel en compleet overzicht ontstaat voor zorgverleners. Medimo mocht dit innovatieve programma aftrappen en heeft samen met andere softwareleveranciers medicatiegegevens uitgewisseld tijdens twee zeer nuttige testdagen. Florens Pince van der Aa van Medimo was erbij. En over het verloop is hij samen met de testcoördinator eensgezind: “Er is meer gelukt dan we van tevoren hadden gedacht.”

In een notendop: wat gaat er veranderen straks? Florens: “Het essentiële verschil is dat het nu gaat over verstrekkingen van medicatie en straks over een volledig en actueel medicatieoverzicht. Als de arts het recept wijzigt, hoeft hij de apotheek daarvan niet op de hoogte te stellen als de patiënt nog voldoende pillen heeft. Dat gaat straks automatisch.” En dat die medische berichtgeving op en top moet werken, is vanzelfsprekend: “Vooral voor de veiligheid van de patiënt. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het voorschrijven van driemaal daags een tablet naar twee maal daags een tablet goed wordt overgedragen in de systemen”, voegt Florens er aan toe.

Berichten als bouwstenen

En is het ook eenvoudig uit te leggen wat jullie nu gedaan hebben? De testcoördinator zegt er dit over: “We hebben gekeken of het ‘wegenstelsel’ waarover berichten worden verstuurd, goed werkt en goed gebruikt wordt. Wordt het bericht afgeleverd en kunnen de systemen elkaars informatie begrijpen en op de juiste manier laten zien in hun systemen?” Florens licht toe hoe zo’n bericht eruit ziet: “Berichten bestaan uit een soort bouwstenen met elk een stukje zorginformatie. De berichtenstandaard hebben we opnieuw gemaakt, uitgebreid en getest.”

Benieuwd hoe het werkt? Deze video legt het nieuwe gestandaardiseerde medicatieproces goed uit.

Vooroplopen in techniek

Terug naar de testdagen. Na maanden voorbereiden was het begin juli eindelijk zover. Alle betrokken partijen – waaronder Medimo – testten met elkaar het uitwisselen van berichten vanuit hun informatiesystemen. Florens is enthousiast: “Het is de koninklijke weg van medicatiegegevens uitwisselen. Hiermee denken en bouwen we mee aan een nieuwe standaard in Nederland. Heel mooi dat we in de ‘kraamkamer’ mogen zijn met deze kickstart: we zijn betrokken vanaf het begin en stellen onze expertise in dienst van de gezondheid.”

Deze test-tweedaagse was pas het begin. Het komende halfjaar zijn er elke maand nieuwe testmomenten om de volgende stappen van het medicatieproces te toetsen. En begin volgend jaar gaan we dit proces samen met zorgmedewerkers en cliënten in de praktijk uittesten. Florens: “We gaan de komende tijd hard aan de slag om de berichtenstandaard verder uit te werken. Dat betekent nadenken hoe die extra informatie efficiënt in Medimo verwerkt kan worden. Na de kickstart is het de bedoeling dat de oude situatie kan bestaan naast de nieuwe situatie. Daar ligt nog een flinke uitdaging, want we kunnen niet alle zorginstanties in Nederland vragen om in één keer om te gaan.”

Bergopwaarts

Florens vindt het vooral heel inspirerend om dit samen met zijn concullega’s uit het werkveld te mogen doen. Partijen bij elkaar brengen en samen oplossingen bedenken voor betere zorg. En nu de zomervakantie voor de deur staat, sluit hij af met een treffende vergelijking richting zijn passie: “Ik ga bergbeklimmen in Zwitserland en dan moet je aan een touw in elkaars tempo lopen. Dat is hetzelfde bij dit project en ik moet zeggen, dat gaat verbazingwekkend goed!”

Abonneer op onze nieuwsbrief

Waar ben je naar op zoek?

Search

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.