“De kracht van Medimo zit erin dat het zowel intramuraal als extramuraal gebruikt kan worden”

Met thuiszorg en vele woon- en zorgcentra biedt De Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg ondersteuning, zorg en behandeling aan iedereen die dat nodig heeft. Hun ideaalbeeld is een samenleving waarin ouderen en kwetsbare burgers meer regie hebben over hun eigen leven. Een plek waarin mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. “Dit vraagt om een andere visie op ondersteuning, zorg en behandeling. Dat is waar werken met Medimo ons in ondersteunt”, aldus projectleider Rob Strijbos.

De Zorggroep wilde een nieuwe richting inslaan vanwege de verwachte digitalisering en wetgeving op het gebied van medicatiezorg. Vanuit de extramurale zorg wilden teams daarnaast ook zelf deze stappen gaan zetten. Vooral omdat vanwege het solistisch werken de dubbele controle op afstand tot dan toe altijd een knelpunt was. Rob: “Ook bij onze apotheken was er een sterke behoefte om het toedienregistratiesysteem te digitaliseren.” In eerste instantie ging het alleen om toedienregistratie maar De Zorggroep wilde ook een systeem dat door de hele organisatie kon worden gebruikt. Dus ook voor cliënten die door de afdeling Klinische Farmacie VieCuri worden beleverd. “Omdat we door het voorschrijven via hetzelfde systeem voor deze cliëntgroep een closed loop konden realiseren, is de keuze op Medimo gevallen. Medimo is inmiddels in gebruik voor zowel de toedienregistratie alsook voor het voorschrijven door onze artsen.”

Doorslaggevend

Via collega instellingen in Limburg hoorde De Zorggroep al eerder van Medimo. Ze wisten al gauw dat Medimo een oplossing bood voor toedienregistratie én elektronisch voorschrijven. Daarnaast wilde De Zorggroep graag een systeem dat aan het ECD van Nedap (ONS) gekoppeld kon worden. Een koppeling die Medimo al had. “De mogelijkheid om de applicatie in te zetten binnen alle teams of afdelingen binnen onze organisatie en de koppeling met het ECD waren van doorslaggevende betekenis. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de keuze op Medimo viel.”

Uitdagingen

De implementatie was goed gepland en er werd voldoende tijd genomen. Voor de cliënten die door de openbare apotheken worden beleverd werd de implementatie van ETDR in 3 fasen uitgerold. In januari 2023 gaan ook de cliënten die vanuit de afdeling Klinische Farmacie VieCuri worden beleverd over op elektronische toedienregistratie. Tijdens dit grote project waren er uiteraard ook uitdagingen. “De overgang van het elektronisch voorschrijven is goed en soepel verlopen. Wel had ik de aansluiting van een aantal openbare apotheken graag tijdiger gezien en liet het verwerken van de allergieën tussen de oude en nieuwe leverancier even op zich wachten.”

Vele mogelijkheden

Volgens Rob zit de kracht van Medimo er onder andere in dat het zowel intramuraal als extramuraal gebruikt kan worden. Hij raadt andere zorgorganisaties de applicatie dan ook zeker aan. “De inrichting kost tijd, maar als het eenmaal staat is het een betrouwbare applicatie. Het duurt even voordat je begrijpt hoe verschillende tabellen gevuld moeten worden en hoe die met elkaar samenhangen. Achter de schermen is het best complex, maar dit maakt ook dat de applicatie heel veel mogelijkheden biedt.”

Abonneer op onze nieuwsbrief

Waar ben je naar op zoek?

Search

Medimo portaal

Medimo Portaal

Medimo Secure

Log hier in bij Medimo voor elektronisch voorschrijven en/of elektronische toedienregistratie

Medimo GGZ

Inloggen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Medimo ABC

Werkzaam op Aruba, Bonaire of Curaçao? Log dan hier in.