Loading…

17 juni 2016 Eerstelijnsverblijf per 2017 naar de Zorgverzekeringswet

Conform de verwachtingen heeft de minister besloten om het eerstelijnsverblijf per 2017 naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) over te hevelen. In haar brief aan de Kamer licht ze toe op welke wijze ze dat wil doen. Om aanbieders en verzekeraars tegemoet te komen in de uitvoerbaarheid van deze overgang vraagt ze de NZa om de huidige prestaties (eerstelijnsverblijf laag complex – VV3 met behandeling, eerstelijnsverblijf hoog complex – VV6 met behandeling, en eerstelijnsverblijf palliatief – VV10 met behandeling) over te nemen in de Zorgverzekeringswet.

Dit zijn integrale prestaties waar de inzet van de specialist ouderengeneeskunde onderdeel uitmaakt van het tarief. Voor de toekomst ligt een modulaire bekostiging voor de hand waarbij de inzet van de specialist ouderengeneeskunde apart kan worden afgesproken met verzekeraars. Verenso is bij het doorontwikkelproces betrokken.

bron: Verenso

%d bloggers liken dit: